Privacyverklaring

Jouw Konijn begrijpt dat de bescherming van je persoonlijke gegevens een zeer belangrijk aspect is voor het opbouwen van vertrouwen en het onderhouden van een goede relatie. We nemen de bescherming van jouw persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus.

 

Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we over je verzamelen, hoe en waarom we deze gebruiken, aan wie we ze bekendmaken, en hoe we jouw privacy beschermen.

 

Lees deze Privacyverklaring goed door, zodat je weet hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Privacy verklaring Chews Publish

Chews Publish, gevestigd aan Nieuwe Ginnekenstraat 28 4811NS Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onder Chews & Publish vallen de volgende bedrijven:
• Chews Store
• Chews Care
• Chews Rehome
• Chews Hotel
• Chews Academy
• Chews&Nibbles
• Lang Leven Konijn
• Jouw Konijn
• Jouw Cavia

Contactgegevens Chews Publish
www.chewsennibbles.nl
info@chewsennibbles.nl
Nieuwe Ginnekenstraat 28, 4811NS Breda
076 5620684

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chews Publish verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende
websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Chews Publish verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Chews Publish analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Chews Publish volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
• Chews Publish verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chews Publish bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

De persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent en tot eigen uitschrijving. verzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

 

Delen van persoonsgegevens met derden Chews Publish deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chews Publish blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Chews Publish uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Welke data wordt aan wie doorgegeven: Onderling word de data doorgeven aan elkaar. In de verwerkingsovereenkomst vind je de afspraken die zijn gemaakt wie welke data gebruikt en verwerkt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chews Publish gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Chews Publish gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en
deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma / _utmb / _utmc / _utmt / _utmz
Functie: Analytische cookie
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: SendinBlue
Naam: SendinBlue
Functie: Performance cookie
Bewaartermijn: tot uitschrijving van nieuwsbrief en of
klant. Geen inschrijving van klant dan rond 27 dagen.

 

Cookie: Webwinkelkeur
Naam: _ga / _utma / _utmz
Functie: Functionele cookie
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: facebook manager
Naam: _fbp
Functie: Peformance cookie
Bewaartermijn: 3 maanden

 

Cookie: Cookies
Naam: Cookies.js
Functie: Necessary cookie
Bewaartermijn: na de sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@chewsennibbles.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Chews Publish zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Chews Publish wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chews Publish neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chewsennibbles.nl

Verwerkingsovereenkomst

Jouw Konijn:
Gebruiken persoonsgegevens, emailadres, locatie en product/dienst interesse voor marketing doeleinde.

 

De data waar gebruik van word gemaakt is als volgt:
• Eigen data
• Nationale huiskonijnentelling
• Nationale caviatelling
• Lang Leven Konijn

 

Diegene die de data verwerken voor de marketing doeleinde zijn:
• Iris Pijnenburg van Nievoo marketing
• Werknemers van Chews&Nibbles & Jouw Konijn

 

Jouw Cavia:
Gebruiken persoonsgegevens, emailadres, locatie en product/dienst interesse voor marketing doeleinde.

 

De data waar gebruik van word gemaakt is als volgt:
• Eigen data
• Nationale huiskonijnentelling
• Nationale caviatelling
• Lang Leven Konijn

 

Diegene die de data verwerken voor de marketing doeleinde zijn:
• Iris Pijnenburg van Nievoo marketing
• Werknemers van Chews&Nibbles & Jouw Konijn

 

Chews Academy:
Gebruiken persoonsgegevens, emailadres, locatie en product/dienst interesse voor marketing doeleinde.

 

De data waar gebruik van word gemaakt is als volgt:
• Eigen data
• Chews&Nibbles
• Chews Rehome
• Chews Care
• Chews Store
• Rabbit Care & Training

 

Diegene die de data verwerken voor de marketing doeleinde zijn:
• Iris Pijnenburg van Nievoo marketing
• Werknemers van Chews&Nibbles
• Eigenaar van Rabbit Care & Training

Lang Leven Konijn:
Gebruiken persoonsgegevens, emailadres, locatie en product/dienst interesse voor marketing doeleinde.

 

De data waar gebruik van word gemaakt is als volgt:
• Eigen data
• Jouw Konijn Nederland & België
• Chews&Nibbles

 

Diegene die de data verwerken voor de marketing doeleinde zijn:
• Iris Pijnenburg van Nievoo marketing
• Werknemers van Chews&Nibbles

 

Chews&Nibbles:
Gebruiken persoonsgegevens, emailadres, locatie en product/dienst interesse voor marketing doeleinde.

 

De data waar gebruik van word gemaakt is als volgt:
• Eigen data
• Jouw Konijn Nederland & België
• Chews&Nibbles

 

Diegene die de data verwerken voor de marketing doeleinde zijn:
• Iris Pijnenburg van Nievoo marketing
• Werknemers van Chews&Nibbles

Chews Publish:
Gebruiken persoonsgegevens, emailadres, locatie en product/dienst interesse voor marketing doeleinde.

 

De data waar gebruik van word gemaakt is als volgt:
• Nationale huiskonijnen telling
• Nationale cavia telling
• Lang Leven Konijn
• Chews academy
• Chews Rehome
• Chews Hotel
• Chews Care
• Chews Store
• Jouw Konijn Nederland
• Jouw Konijn België

 

Diegene die de data verwerken voor de marketing doeleinde zijn:
• Iris Pijnenburg van Nievoo marketing
• Werknemers van Chews&Nibbles

Betalingsverwerkers

 

Mollie
Voor het afhandelen van, indien nodige, betalingen maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle in de privacy verklaring genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Webhosting

 

Bizway
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Bizway. Bizway verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Bizway heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Bizway is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

 

Brevo
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Brevo. Brevo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘afmeld’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Brevo beveiligd opgeslagen. Brevo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Brevo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Bizway Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Bizway heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Bizway is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te
nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Wijzeronline
Wijzeronline ondersteunt bij de bouw van de websites en webshops. Wijzeronline heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wijzeronline is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

 

WooCommerce
Indien er sprake is van diensten of producten kopen online dan is dit ontwikkeld met software van WooCommerce. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Beoordelingen

 

Webwinkelkeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Facturatie en boekhouden

 

Wolters Kluwer & FK Finance
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Wolters Kluwer en FK Finance. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Bovenstaande partijen zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

De waardering van www.jouwkonijn.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 2374 reviews.